Αρχείο ετικέτας Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ

,

Ο οπλαρχηγός Παναγιώτης Κεφάλάς υψώνει την σημαία τού Σταυρού στην Τριπολιτσά – Δημιουργία τού Πήτερ φον Εςς. (Ο γενναίος οπλαρχηγός, θα πέσει ηρωικώς στην μάχη στο Μανιάκι το 1825).

.

23 Σεπτεμβρίου 1821. «Ἅλωσις Τριπόλεως. Ἀρχηγοὶ ἦσαν οἱ Θ. Κολοκοτρώνης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κρεβατᾶς, Γιατράκος, Κεφάλας, Πλαπούτας, Δεληγιάννης, συνταγματάρχης Βουτιέ κ.ἄ».

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ

Κείμενο – φωτογραφίες , Υπτγος ε.α. Τιμολέων Μαχαίρας

Στρατιωτική Επιθεώρηση Μάρτιος – Απρίλιος 2005

Περιεχόμενα:  Εισαγωγή- Το σχἐδιο επιχειρήσεων τού Κολοκοτρώνη – Η οχύρωση τής Τριπολιτσάς – Η διάταξη των Ελληνικών δυνάμεων πολιορκίας – Συμπλοκές προ τής Αλώσεως, τουρκικές έξοδοι – Η Άλωση. Συμφωνία για τα λάφυρα και αναχώρηση τού Δημ. Υψηλάντη – Διαπραγματεύσεις προς παράδοση –  Η ορμητική έφοδος – Το νόημα των σφαγών – Η σημασία τής νίκης – Επίλογος.

 (…) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ

Το σχέδιο επιχειρήσεων τού Κολοκοτρώνη. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ