Αρχείο ετικέτας Η ΓΕΡΜΑΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΓΕΡΜΑΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΜΑΡΙΤΑ») ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

,

585858585858
Μάρτιος 1941. Ὑποδοχή Γερμανοῦ Ἀξιωματικοῦ σὲ βουργάρικο χωριὸ.

,

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Φώτη Τριάρχη «Βουλγαρικὴ Κατοχὴ καὶ Σφαγὲς στὴν Μακεδονία»

Στὸν πρόλογό του, ὁ συγγραφέας σημειώνει:

……….«Τὸ βιβλίο αὐτό δὲν εἶναι οὔτε μυθιστόρημα τρόμου, οὔτε ἔργο φρίκης. Εἶναι ἕνα βιβλίο ἀντικειμενικῆς ἱστορίας, βασισμένο σὲ ἐπίσημα ντουκουμέντα, Ἑλληνικά, βουλγαρικὰ, Γερμανικὰ, Ἰταλικά, καὶ Σερβικὰ καθὼς καὶ σὲ ἀφηγήσεις ἐπιζησάντων θυμάτων, τῶν ὁποίων προηγούμενα ἠλέγχθη ἡ ἀλήθεια. Πολυετής καὶ κοπιώδης ὑπῆρξεν ἡ συλλογή τῶν στοιχείων καὶ ἡ διασταύρωση τῶν πληροφοριῶν. (…) Ὅλοι πρέπει νὰ μάθουν τὴν φρικτὴν ἀλήθεια. Ὄχι γιὰ νὰ διαιωνίζεται τὸ Ἐθνικό μῖσος. Ἀλλά γιὰ νὰ γνωρίσουμε πραγματικὰ τοὺς γείτονές μας βουλγάρους καὶ νὰ μπορέσουμε ἔτσι νὰ ἀξιολογήσουμε καλύτερα τὸν τεράστιον ἐθνικόν κίνδυνο ποὺ ἐξακολουθεῖ ν’ ἀπειλῇ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας καὶ τὴν ὑπόσταση τῆς Φυλῆς μας». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΓΕΡΜΑΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΜΑΡΙΤΑ») ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ