Αρχείο ετικέτας Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Δυτικὴ Μάνη. Βυζαντινὸ μαρμάρινο ἀρχιτεκτονικό μέλος, ποὺ εἶχε κλαπεῖ ἀπό τὸν Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

 

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

,
……….Σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν βυζαντινὴ ζωγραφικὴ καὶ μαζὶ μὲ ὅλες τὶς μορφὲς καὶ τὰ εἶδη της, δηλαδὴ εἰκονογραφία, ψηφιδογραφία, ἁγιογραφία κ.λπ., ἡ βυζαντινὴ γλυπτικὴ εἶναι ἕνα ἀπό τὰ λιγώτερο γνωστὰ εἶδη τῆς τέχνης ποὺ ἀναπτύχθηκε στὴν περίοδο τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ὅταν γίνεται λόγος γιὰ θέματα γλυπτικῆς, αὐτόματα μᾶς ἔρχεται στὸν νοῦ ἡ εἰκόνα τοῦ ὁλογλύφου, δηλαδὴ τοῦ ἀγάλματος, ὅπως τοῦτο ἀναπτύχθηκε κατὰ τὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα, συνεχίσθηκε κατὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους καὶ ὡς τὶς ἡμέρες μας.

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ