Αρχείο ετικέτας Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (20/12/1830)

,

1870

,

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (20/12/1830)

……….(…) Μὲ τὸ πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τῆς 3ης Φεβρουαρίου τοῦ 1830, ἱδρυόταν ἀνεξάρτητο Ἑλληνικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο περιλάμβανε τὴν Πελοπόννησο, τὰ νησιά, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ τὴν Εὔβοια. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (20/12/1830)