Αρχείο ετικέτας Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

,

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, καὶ πάσης Βορείου Ἠπείρου, Σεβαστιανὸς (κατὰ κόσμον Σωτηρίος Οἰκονομίδης). Ὑπῆρξε ὁ Ἱεράρχης τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα συνδέθηκε ἄμεσα μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα.
Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, καὶ πάσης Βορείου Ἠπείρου, Σεβαστιανὸς (κατὰ κόσμον Σωτηρίος Οἰκονομίδης). Ὑπῆρξε ὁ Ἱεράρχης τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα συνδέθηκε ἄμεσα μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ Ζήτημα.

,

……….Ἡ 12η Δεκεμβρίου 1994, εἶναι ἡμέρα κοιμήσεως τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Ὑπέρτιμου καὶ Ἐξάρχου πάσης Βορείου Ἠπείρου, Σεβαστιανοῦ (κατὰ κόσμον Σωτηρίου Οἰκονομίδη).  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ