Αρχείο ετικέτας Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ

Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ (1821)

,

17-3-1821

,

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

.

Ἀπ.Β. Δασκαλάκη

.

  Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ

……….[ ] Ὁ ἡγεμὼν ἤ μπέης τῆς Μάνης Πέτρος Μαυρομιχάλης, ἄν καὶ μυημένος στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, δίσταζε νὰ προβῇ στὴν κήρυξη τῆς ἐπαναστάσεως. Ἤθελε νὰ ἐξακριβώσῃ ἄν ἦταν ἀληθινὰ τὰ ὅσα διέσπειραν οἱ ἀπόστολοι τῆς ἐπαναστάσεως περὶ ρωσικῆς ἐνισχύσεως. Γι’ αὐτό ὁ Πετρόμπεης ἔστειλε στὴν Πετρούπολη τὸν ἔμπιστό του Κυριάκο Καμαρηνό, Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ (1821)