Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (25-26/8/1821)

Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (25-26/8/1821)

 

Ὁ Γκοῦρας στὴν μάχη τῶν Βασιλικῶν. Πίνακας τοῦ Peter von Hess
Ὁ Γκοῦρας στὴν μάχη τῶν Βασιλικῶν. Πίνακας τοῦ  Πέτρου φον Ες (Peter von Hess) 

 

Στὰ Βασιλικὰ Ὑπάτης, μετὰ τὴν πρώτη ἀπόκρουσι τῆς τουρκικῆς ἐπιθέσεως ἀπό τὶς δυνάμεις τοῦ Καλύβα (25/8), ὁ Μπεϋρὰν πασᾶς, θεώρησε ὅτι οἱ Ἑλληνικές δυνάμεις δὲν θὰ ἄντεχαν ἄν ἔστελνε τὸ σύνολο τῆς δύναμής του. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (25-26/8/1821)