Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ (25-26/8/1821)

 

Ὁ Γκοῦρας στὴν μάχη τῶν Βασιλικῶν. Πίνακας τοῦ Peter von Hess
Ὁ Γκοῦρας στὴν μάχη τῶν Βασιλικῶν. Πίνακας τοῦ  Πέτρου φον Ες (Peter von Hess) 

 

Στὰ Βασιλικὰ Ὑπάτης, μετὰ τὴν πρώτη ἀπόκρουσι τῆς τουρκικῆς ἐπιθέσεως ἀπό τὶς δυνάμεις τοῦ Καλύβα (25/8), ὁ Μπεϋρὰν πασᾶς, θεώρησε ὅτι οἱ Ἑλληνικές δυνάμεις δὲν θὰ ἄντεχαν ἄν ἔστελνε τὸ σύνολο τῆς δύναμής του.

Στὴν μεγάλη μάχη ποὺ ἀκολούθησε στὶς 26/8, οἱ τοῦρκοι μειονεκτώντας λόγῳ τῆς στενότητος τοῦ σημείου καὶ μὴ ἔχοντας τὴν δυνατότητα νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν ἀριθμητική τους ὑπεροχή, οὔτε τὸ ἱππικό τους, δέχθηκαν τὴν μαζικὴ, αἰφνιδιστική, καὶ πολυμέτωπη ἐπίθεση ἀπό τὶς ὁμάδες τῶν ὀπλαρχηγῶν ΓκοῦραΔυοβουνιώτη, Πανουργιᾶ, Παπανδρέα, Κομνᾶ Τράκα καὶ ἄλλων, ποὺ τοὺς ἀποδεκάτισαν.

Ὅσοι γλύτωσαν, τράπηκαν κακὴν κακῶς σὲ ἄτακτη φυγή, κυνηγημένοι ἀπό τοὺς γιαταγανοφόρους Έλληνες, καὶ τόσος ἦταν ὁ πανικὸς τους, ποὺ κατέστρεψαν τὴν γέφυρα τοῦ Σπερχειοῦ, ἔντρομοι μήπως τοὺς ἀκολουθοῦσαν ἔως τὸ Ζητούνι ποὺ κατέφυγαν.  Ἀνάλογα μὲ τὴν πηγὴ οἱ νεκροὶ τοῦρκοι κυμαίνονται ἀπό 1000 ἔως 3000, ὅπου μεταξύ τους ἦταν ὁ Μεμίς πασᾶς, γιὸς τοῦ Μπεϋρᾶν πασᾶ, καὶ πολλοὶ μπέηδες καιὶ ἀγᾶδες, ἐνῶ οἱ ἑλληνικές ἀπώλειες ἦταν λιγώτερες ἀπό 50.

Μὲ αὐτή τὴν σημαντικότατη νίκη, ἀνακόπηκε ἡ κάθοδος τοῦ Ὀμέρ Βρυώνη στὴν Ἀνατολική Στερεά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἑδραιωθῇ ἡ Ἐπανάσταση στὴν περιοχὴ. Μεγάλο μερίδιο αὐτῆς τῆς σπουδαίας νίκης, ἀνήκει στὸν Δυοβουνιώτη ποὺ ὑπόδειξε τὸ συγκεκριμένο σημείο γιὰ τὴν ἀναμέτρησι.

Διαβᾶστε  περισσότερα στό: http://www.istorikathemata.com/

Αφήστε μια απάντηση