Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗ (1444 μ.Χ.)

,

.

……….Μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἐδάφη τῆς Ἠπείρου καὶ Μακεδονίας νὰ ἔχουν καταληφθῇ ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς, ὁ Μουρὰτ Β’ κινήθηκε δυτικὰ γιὰ νὰ πολιορκήσῃ τὸ Βελιγράδι, τοῦ ὁποίου ὅμως ὁ ἡγεμόνας Οὐνιάδης ἀντιστάθηκε ἐπιτυχῶς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗ (1444 μ.Χ.)