Αρχείο ετικέτας Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

.

Μπρούφας Ἀθανάσιος

………Στὶς 9 Ἰουλίου 1896, οἱ ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν ἀνέγραψαν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν εἴδηση περὶ «εἰσβολῆς» ἀνταρτικῶν ὁμάδων στὴν Μακεδονία ἀπὸ τὴν κυρίως Ἑλλάδα. Ἐπιτελικὸ καὶ συντονιστικὸ τους κέντρο ἦταν ἡ Λάρισα, ὅπου μὲ κάθε προφύλαξη ἄρχισε νὰ καταρτίζεται τὸ πρῶτο τμῆμα ἐνόπλων. Τὴν προπαρασκευὴ ἀνέλαβαν Μακεδόνες ἐγκατεστημένοι στὴν Θεσσαλία (Μπάφαλης, Ταρτόπουλος κ.ἄ.). Πρὶν ἀπὸ κάθε ἐνέργεια ἀποφασίστηκε νὰ γίνῃ συνέδριο τῶν καπεταναίων οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει μέρος στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1878. Τὸ συνέδριο ἔγινε στὴν Λάρισα στὶς 28 Ἰουνίου, ἡμέρα Πέμπτη καὶ σ’ αὐτὸ συμμετεῖχαν οἱ ὁπλαρχηγοὶ Ζέρμας, Ἀλαμάνος, Νταβέλης, Μακρῆς, Νῖκος, Ναοῦμ Κωνσταντινίδης, Βλαχάβας, Ἀθανάσιος Μπρούφας, Τάκης Νάτσιος, Λάζος και Χ.  Βερβέρας. Οἱ παλαιότεροι συνεφώνησαν νὰ δώσουν τὰ πρωτεῖα στοὺς νεώτερους κι ἔτσι ἡ γενικὴ διοίκηση ἀνατέθηκε στὸν Ἀθανάσιο Μπρούφα.

Ἡ μάχη τοῦ Ξηρολείβαδου Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ