Αρχείο ετικέτας Η ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

.

,

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

,

,
Ἑλένης Πολίτου-Μαρμαρινοῦ
Ἐπιμελητρίας τῆς Ἕδρας Μεσαιωνικῆς καὶ Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

,

……….(…) Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς κόσμος καὶ ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς πολιτισμός, ἰδιαιτέρως εἴλκυσαν τοὺς παρνασσικοὺς ποιητᾶς, οἱ ὁποῖοι εἰς μὲν τὴν ἑλληνικὴν μυθολογίαν εὗρον ἀνεξάντλητον πλοῦτον μύθων καὶ εἰκόνων ἰκανῶν νὰ κεντρίσουν τὴν ἔμπνευσίν των, εἰς δὲ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν τέχνην, τὴν ἐνσάρκωσιν τοῦ ἰδικοῦ των ἰδεώδους. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΚΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ