Αρχείο ετικέτας Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

Τμῆμα ἀπολιθωμένου κρανίου μαχαιρόδοντα τῆς συλλογῆς Arambourg ἀπό τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀξιοῦ (Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Παρισιοῦ). Διακρίνεται ἡ ὁδοντοστοιχία τοῦ ζώου μὲ τὸν ἰδιαίτερα ἀναπτυγμένο κυνόδοντα. Πηγὴ φωτογραφίας τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης.

,

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

Κώστα Κωτσάκη

.

……….Τὸ 1915, οἱ ἀγγλογάλλοι συνεχίζουν νὰ ἀποβιβάζουν στρατὸ στὴν Θεσσαλονίκη, προκαλῶντας διαμαρτυρίες τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν πολιτῶν. Συνολικὰ ἀποβιβάστηκαν περισσότεροι ἀπό 200.000 Βρετανοὶ καὶ Γάλλοι, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ τάγμα τῶν Ἀλγερινῶν Ζουάβων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦσαν στὰ γαλλικὰ Σώματα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ