Αρχείο ετικέτας Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

 

Φωτογραφία τοῦ Φρεντερίκ Μπουασονᾶ, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ περάσματός του ἀπό τὴν Ἤπειρο τὸ 1913.

,

Η συγκρότηση τού αλβανικού κράτους και η Ελληνική Εθνική Μειονότητα 

……….(…) Η ήττα της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1912, απελευθέρωσε την Ήπειρο (Δεκέμβριος 1912-Μάρτιος 1913). Το υπόμνημα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος της 13ης Ιουνίου 1912, θεωρεί πως στην Ήπειρο Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ