Αρχείο ετικέτας Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΛΣΙΤ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΛΣΙΤ – Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ( 1807 – 1814 )

.

Οἱ Κερκυραϊκὲς ὁχυρώσεις ( Μουσεῖο Βενετίας)
Οἱ Κερκυραϊκὲς ὁχυρώσεις ( Μουσεῖο Βενετίας)

.

.Ἡ δράσις τοῦ Cesar Berthier, πρώτου αὐτοκρατορικοῦ κυβερνήτου καὶ ἡ καθοριστικὴ του ἀπόφασις γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑπτανήσου. 
(3/8/1807 – 28/3/1808)

 .

……….Ἡ συνθήκη εἰρήνης τοῦ Τιλσίτ, ποὺ ὑπογράφηκε τὴν 8η Ἰουλίου 1807 καὶ ἐπικυρώθηκε τὴν ἐπομένη (9/7/1807), περιεῖχε δύο μυστικὰ ἄρθρα. Τὸ πρῶτο ὅριζε ὅτι ἡ χώρα γνωστὴ ὡς Bocca di Cattaro, περνοῦσε στὴν κυριαρχία τῆς Γαλλίας, τὸ δὲ δεύτερο, ὅτι ἡ Α.Μ. ὁ αὐτοκράτωρ Ναπολέων, ὡς ἀπόλυτος κτήτωρ καὶ κυρίαρχος θὰ κατεῖχε τὶς ἑπτὰ Ἰονίους νήσους.  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΛΣΙΤ – Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ( 1807 – 1814 )