Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΛΣΙΤ – Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ( 1807 – 1814 )

.

Οἱ Κερκυραϊκὲς ὁχυρώσεις ( Μουσεῖο Βενετίας)
Οἱ Κερκυραϊκὲς ὁχυρώσεις ( Μουσεῖο Βενετίας)

.

.Ἡ δράσις τοῦ Cesar Berthier, πρώτου αὐτοκρατορικοῦ κυβερνήτου καὶ ἡ καθοριστικὴ του ἀπόφασις γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑπτανήσου. 
(3/8/1807 – 28/3/1808)

 .

……….Ἡ συνθήκη εἰρήνης τοῦ Τιλσίτ, ποὺ ὑπογράφηκε τὴν 8η Ἰουλίου 1807 καὶ ἐπικυρώθηκε τὴν ἐπομένη (9/7/1807), περιεῖχε δύο μυστικὰ ἄρθρα. Τὸ πρῶτο ὅριζε ὅτι ἡ χώρα γνωστὴ ὡς Bocca di Cattaro, περνοῦσε στὴν κυριαρχία τῆς Γαλλίας, τὸ δὲ δεύτερο, ὅτι ἡ Α.Μ. ὁ αὐτοκράτωρ Ναπολέων, ὡς ἀπόλυτος κτήτωρ καὶ κυρίαρχος θὰ κατεῖχε τὶς ἑπτὰ Ἰονίους νήσους. Ἰδιαίτερη συμφωνία ἔγινε στὸ Τιλσὶτ τὴν 9ην Ἰουλίου 1807, μεταξὺ τοῦ (Γάλλου) πρίγκιπος Neuchatel καὶ τοῦ (Ρώσου) πρίγκιπος Lobanoff, σὲ ὅ, τι ἀφορᾶ τὴν ἐκκένωση τῶν ἑλληνικῶν νήσων ἀπὸ τὰ ρωσικὰ στρατεύματα.

……….(…)Μόλις πάτησε τὸ πόδι του στὴν Κέρκυρα ὁ Berthier, ἔκανε ἔπαρση τῆς τρίχρωμης γαλλικῆς σημαίας στὸ φρούριο, ἀνακήρυξε τὰ νησιᾶ Γαλλικὲς κτήσεις καὶ τοὺς κατοίκους ὑπηκόους τοῦ αὐτοκράτορος. Τὴν 9ην Σεπτεμβρίου δημοσίευσε διαταγὴ ὅπου καθόριζε τὴν νέα ὁργάνωση τῶν νήσων. Τὸ διάταγμα αὐτὸ ἔδινε ὑπόσχεση γαλλικοῦ συντάγματος, ὑποβίβασε τὰ μέλη τῆς γερουσίας σὲ πέντε, ἐνῶ κατάργησε τὸν γενικὸ ἔλεγχο καὶ διάφορες ἄλλες θέσεις ὡς περιττές. Ἐπέβαλλε τὸ νέο ἡμερολόγιο, τὴν γαλλικὴ γλῶσσα στὸ σχολεῖο καὶ ἀνακήρυξε τὴν Ὀρθόδοξη ὡς ἐπίσημη θρησκεία. Ἔτσι, χωρὶς νὰ προκληθοῦν ταραχές, τὰ Ἑπτάνησα ἀποτέλεσαν τμῆμα τῆς Γαλλικῆς αὐτοκρατορίας.

……….Αὐτὴ ὅμως ἡ μεγάλης σπουδαιότητος πολιτικὴ ἀπόφασις προκάλεσε τὴν τρομερὴ ἐπίπληξη τοῦ Αὐτοκράτορα.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο, καθὼς καὶ τὸν ρόλο τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωννίνων μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση