Αρχείο ετικέτας Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΦΙΟΝ 1922

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 01-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922-Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΦΙΟΝ

.

,

Μικρασιατικὸ Μέτωπο, 01-13 Αὐγούστου 1922.
Ἡ τουρκικὴ ἐπίθεση στὴν ἐξέχουσα Ἀφιόν. 

.

……….Ἐπιστρέφοντας στὴν Σμύρνη μετὰ τὴν ματαίωση τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀρχιστράτηγος Χατζανέστης ἔλαβε γνώση τῶν μελετῶν ποὺ εἶχαν ὑποβάλλει δύο ἐπιτροπὲς καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ 4ου Γραφείου τῆς Στρατιᾶς, σχετικὰ μὲ τὴν σύμπτυξη τῶν γραμμῶν τοῦ Μετώπου. Ἀναχωρῶντας στὶς 6 Αὐγούστου 1922 γιὰ τὴν Ἀθήνα, θὰ τὶς ὑπέβαλε στὴν κυβέρνηση, ἔτσι ὥστε βάσει αὐτῶν νὰ ληφθοῦν οἱ τελικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴν σύμπτυξη τοῦ Μετώπου. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: 01-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922-Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΑΦΙΟΝ