Αρχείο ετικέτας ΙΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ – ΙΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

,

 ,

Μητρόπολις Θηβών και Λεβαδείας

ΙΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ

.

Σὲ μικρὴν ἀπόστασι ἀπὸ τὴν φημισμένη Αὐλίδα τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, δώδεκα χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν Χαλκίδα, εἶναι ἡ ἀγροτικὴ κοινότης Αὐλίδος (Βαθέος), ἀνήκουσα στὴν ἐπαρχία Θηβῶν. Εἶναι μιὰ ὄμορφη κωμόπολις  2.500 κατοίκων, δύο βήματα ἀπὸ τὸν Εὐβοϊκό, μέσα σ’ ἐλαιῶνες, ἀμπέλια καὶ πορτοκαλεῶνες. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ – ΙΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ