Αρχείο ετικέτας ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ

ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ (Σούλι, 1801-Αθήνα 9/3/1855)

 

Λιθογραφία τού Krazeisen Karl. Εθνική Πινακοθήκη.
                                                                                                                                              Πολέμαρχος τού 1821 και Πρωθυπουργός τής Ελλάδος (Σούλι, 1801-Αθήνα 9/3/1855)

.

Επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο τού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΡΕΖΗ: «Ο ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ»

 ,

Το Σούλι προπομπός τού ’21 και ο Κίτσος Τζαβέλας. Η συμβολή των Αρματολών και Κλεφτών

.

……….Ο ήρωας Κίτσος Τζαβέλας γεννήθηκε στο Σούλι το 1801. Γαλουχήθηκε με τα νάματα τής θρυλικής μάνας του, Δέσπως, αδελφής τού οπλαρχηγού τού ’21 Ζώη Πάνου από την Παραμυθιά Σουλίου.  Συνέχεια ανάγνωσης ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ (Σούλι, 1801-Αθήνα 9/3/1855)