Αρχείο ετικέτας ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

,

Νεκροὶ Ἕλληνες στρατιῶτες στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο
Νεκροὶ Ἕλληνες στρατιῶτες στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο

,

«…Ἡ ἀντιιμπεριαλιστική ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν τουρκικὸ λαό στὴν πάλη του γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ συγκρότηση ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ κράτους…»

 

……….Στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1921, ὀργανώνονταν διαδηλώσεις καὶ ἄλλες κινητοποιήσεις μὲ οἰκονομικά, πολιτικὰ αἰτήματα καὶ ἀντιπολεμικὰ συνθήματα. Ὅ Ἅγις Στίνας, ὑποστήριξε ὅτι ἡ «δουλειὰ» ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν δικὴ τους «φράξια», μαζὶ μὲ τὸν Πουλιόπουλο, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὴν πολεμικὴ προσπάθεια, νὰ ἐπιταχύνουν τὴν «ἥττα τῶν ἰμπεριαλιστῶν», δηλαδὴ νὰ συμβάλουν στὴν νίκη τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέες γιὰ μιὰ κομμουνιστικὴ ἐπανάσταση. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ