ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

,

Νεκροὶ Ἕλληνες στρατιῶτες στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο
Νεκροὶ Ἕλληνες στρατιῶτες στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο

,

«…Ἡ ἀντιιμπεριαλιστική ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν τουρκικὸ λαό στὴν πάλη του γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ συγκρότηση ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ κράτους…»

 

……….Στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1921, ὀργανώνονταν διαδηλώσεις καὶ ἄλλες κινητοποιήσεις μὲ οἰκονομικά, πολιτικὰ αἰτήματα καὶ ἀντιπολεμικὰ συνθήματα. Ὅ Ἅγις Στίνας, ὑποστήριξε ὅτι ἡ «δουλειὰ» ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν δικὴ τους «φράξια», μαζὶ μὲ τὸν Πουλιόπουλο, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὴν πολεμικὴ προσπάθεια, νὰ ἐπιταχύνουν τὴν «ἥττα τῶν ἰμπεριαλιστῶν», δηλαδὴ νὰ συμβάλουν στὴν νίκη τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέες γιὰ μιὰ κομμουνιστικὴ ἐπανάσταση.

……….Σὲ ἀποσπάσματα τῆς μελέτης τοῦ Π. Πετράτου μὲ τίτλο «Μικρασιατικὸς πόλεμος καὶ ἑλληνικὸ ἐργατικὸ κίνημα», ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ βιβλίο «Θέματα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας-Μαρξιστικὴ προσέγγιση», ἀναφέρεται ὅτι: «...ἡ δημιουργία σχέσεων καλῆς γειτονίας καὶ συνεργασίας τοῦ σοβιετικοῦ κράτους μὲ τὸ κεμαλικὸ κίνημα, δυνάμωνε τὸν ἀντιιμπεριαλιστικὸ ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα τῶν τούρκων καὶ ταυτόχρονα προάσπιζε τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς σοβιετικῆς Ῥωσίας...».

……….Ὅσο γιὰ τὴν ὑπογραφὴ στὴν Μόσχα τὸν Μάρτιο τοῦ 1921, τουρκοσοβιετικοῦ Συμφώνου Φιλίας καὶ Συνεργασίας, ὁ Πετρᾶτος σχολιάζει ὅτι: «…αὐτὴ ἡ δραστηριότητα ἔκρυβε μέσα της μιὰ σημαντικὴ δυναμική, ἐγκυμονοῦσε (δὲ) ποιοτικὰ νέες, προοδευτικὲς ἀλλαγές...», ἐνῶ συνεχίζει γράφοντας ὅτι «…μέσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῆς κυβέρνησης τῆς Ἄγκυρας ὡς ἡγέτη τοῦ τουρκικοῦ ἀγῶνα καὶ μέσα ἀπὸ τὴν σύναψη σχέσεων καὶ συμφωνιῶν, δηλωνόταν ἡ ἀντιιμπεριαλιστική ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν τουρκικὸ λαὸ στὴν πάλη του γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ συγκρότηση ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ κράτους…» 

Πηγή: http://www.egolpion.com/

Αφήστε μια απάντηση