Αρχείο ετικέτας Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία)

 

5

……….

  1. Δρόμος και θέσεις στην Λύγκο, την Πελαγονία και την Δερρίοπο.

……….[…] Όπως έχουμε δει από την περιγραφή τού Πολυβίου γιά την Εγνατία οδό, οι Λυγκηστές κατελάμβαναν την πεδιάδα νοτίως τής Ηρακλείας (Στράβων C 323 “διὰ Ἡρακλείας καὶ Λυγκηστῶν”). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (Λυγκηστίδος Ἡράκλεια ἡ Πελαγονία)