Αρχείο ετικέτας ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ

 

Το άγαλμα τού Μάρκου Αυρηλίου στο Μουσείο Καπιτολίνι στην Ρώμη (Marco Aurelio L'originale della scultura, esposta nei Musei Capitolini dopo l'ultimo restauro.)
Το άγαλμα τού Μάρκου Αυρηλίου στο Μουσείο Καπιτολίνι στην Ρώμη (Marco Aurelio L’originale della scultura, esposta nei Musei Capitolini dopo l’ultimo restauro.)

Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη

……….Αἱ κλειναὶ Ἀθῆναι, ἡ πνευματικὴ τροφὸς καὶ μητρόπολις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, παρεῖχαν ἀνωτάτου ἐπιπέδου παιδεία στοὺς νέους τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἤδη τοῦ Δ΄ π.Χ. αἰ., ἐφόσον ἡ μὲν Πλατωνικὴ Ἀκαδημία ἱδρύθηκε τῷ 387 π.Χ., τὸ δὲ Λύκειον ἤ Περίπατος τοῦ Ἀριστοτέλους τῷ 335, ὁ Κῆπος τοῦ Ἐπικούρου τῷ 306 καὶ ἡ Στοὰ τοῦ Ζήνωνος τῷ 300 π.Χ. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ