Αρχείο ετικέτας ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

.

Σώμα Χανιωτών από την Ανώπολη Σφακίων που συμμετείχε στον Μακεδονικό αγώνα με έδρα το Λέχοβο.

.

.Μία εισαγωγή γιά τον Μακεδονικό Αγώνα 

.

……….Σκοπὸς τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων ἦταν νὰ περιφρουρήσουν τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν χωριῶν, ν’ ἀποκαταστήσουν τὴν τάξη σὲ ὅσα χωριὰ εἶχαν σημειωθεῖ ἀποσκιρτήσεις μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν ἀντιπάλων, νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς ἔνοπλες ὁμάδες καὶ νὰ περιορίσουν τὴν δράση τῶν ληστρικῶν σωμάτων, τὰ ὁποῖα κινοῦνταν μεταξὺ παρανομίας καὶ ἐθνικοῦ ἀγώνα, ταλαιπωρῶντας τοὺς ἀγροτικοὺς πληθυσμούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ