Αρχείο ετικέτας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1921

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1921

.

1921 Αύγουστος. Ταφή νεκρών μετά την μάχη τής Ι Μεραρχίας στον Σαγγάριο. Φωτο: Πάνθενον Μιχ. Στελιάρου-Αρχείο Ε.Βενιζέλου.

,

Ἡ τελευταία μέρα τῆς αἱματηρότατης μάχης τοῦ Ταμποὺρ Ὀγλοῦ – 14/8/1921

..

Α΄Σῶμα Στρατοῦ

……….Μετὰ τὴν σταθεροποίηση τοῦ 34ου Συντάγματος Πεζικοῦ στὴν θέση Τουρμπὲ Τεπέ, ἡ προσοχὴ τῆς ΙΙ Μεραρχίας τοῦ Α΄Σ.Σ. στράφηκε πρὸς τὰ ἀριστερὰ ὅπου οἱ τοῦρκοι διατηρῶντας σταθερὰ τοὺς Δίδυμους Λόφους, εἶχαν ματαιώσει ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ 7ου Συντάγματος Πεζικοῦ, Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1921