Αρχείο ετικέτας ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΒΑΡΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

.

,

Λάζαρος Βαρζής

.

……….Ο Λάζαρος Βαρζής γεννήθηκε στα μέσα τού 19ου αιώνα στο Κωντζικό την σημερινή Γαλατινή. Συμμετείχε στην Μακεδονική επανάσταση τού 1878 και στην επανάσταση επίσης στην Μακεδονία τού 1896, στην αρχή ως οπλίτης και αργότερα ως υπαρχηγός επικεφαλής μικρής ομάδας, στο σώμα τού Αθανάσιου Μπρούφα τού οποίου ήταν ψυχογιός. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΒΑΡΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

.

Μπρούφας Ἀθανάσιος

………Στὶς 9 Ἰουλίου 1896, οἱ ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν ἀνέγραψαν γιὰ πρώτη φορὰ τὴν εἴδηση περὶ «εἰσβολῆς» ἀνταρτικῶν ὁμάδων στὴν Μακεδονία ἀπὸ τὴν κυρίως Ἑλλάδα. Ἐπιτελικὸ καὶ συντονιστικὸ τους κέντρο ἦταν ἡ Λάρισα, ὅπου μὲ κάθε προφύλαξη ἄρχισε νὰ καταρτίζεται τὸ πρῶτο τμῆμα ἐνόπλων. Τὴν προπαρασκευὴ ἀνέλαβαν Μακεδόνες ἐγκατεστημένοι στὴν Θεσσαλία (Μπάφαλης, Ταρτόπουλος κ.ἄ.). Πρὶν ἀπὸ κάθε ἐνέργεια ἀποφασίστηκε νὰ γίνῃ συνέδριο τῶν καπεταναίων οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει μέρος στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1878. Τὸ συνέδριο ἔγινε στὴν Λάρισα στὶς 28 Ἰουνίου, ἡμέρα Πέμπτη καὶ σ’ αὐτὸ συμμετεῖχαν οἱ ὁπλαρχηγοὶ Ζέρμας, Ἀλαμάνος, Νταβέλης, Μακρῆς, Νῖκος, Ναοῦμ Κωνσταντινίδης, Βλαχάβας, Ἀθανάσιος Μπρούφας, Τάκης Νάτσιος, Λάζος και Χ.  Βερβέρας. Οἱ παλαιότεροι συνεφώνησαν νὰ δώσουν τὰ πρωτεῖα στοὺς νεώτερους κι ἔτσι ἡ γενικὴ διοίκηση ἀνατέθηκε στὸν Ἀθανάσιο Μπρούφα.

Ἡ μάχη τοῦ Ξηρολείβαδου Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ