Αρχείο ετικέτας ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

.

 

……….Ναυμάχος ἀπὸ τὰ Ψαρᾶ, ἀγωνίστηκε μὲ τὸν Λάμπρο Κατσώνη. Μυήθηκε τὸ 1818 στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἀπὸ τὸν Χρυσοσπάθη καὶ τὸ 1820 διορίσθηκε «ἔφορός» της στὰ Ψαρᾶ. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ