Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ

 

Σχέδιο μογγόλου πολεμιστή.

 

 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ

Δρ. Εὐάγγελος Ε. Τζᾶχος

……….(…) Ὁ μογγολικὸς στρατὸς ἀποτελεῖτο ἀπὸ ἱππεῖς, ποὺ ἵππευαν γρήγορα μικρόσωμα ἄλογα, μὲ χοντρὸ λαιμό, κοντὰ πόδια καὶ μεγάλο κεφάλι. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΩΝ