Αρχείο ετικέτας ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1921–ΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΑΧΗ ΑΡΝΤΙΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ ΤΣΑΛ ΝΤΑΓ (16-20/8)

,

,

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1921 – ΜΑΧΗ ΑΡΝΤΙΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ ΤΣΑΛ ΝΤΑΓ (16-20/8)

.

16 Αυγούστου 

……….Το 5ο Σύνταγμα τής Ι Μεραρχία τού Α΄Σ.Σ., με σφοδρή επίθεση ανέτρεψε το 35ο τουρκικό Σύνταγμα Πεζικού και το κατεδίωξε προς την κορυφογραμμή τού Αρντίζ Ντάγ. Κατά την θαρραλέα όμως προέλαση, υπέστη σοβαρές απώλειες όπου μεταξύ των φονευθέντων ήταν και ο Διοικητής του, Συνταγματάρχης Τράκας Ευάγγελος. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1921–ΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΑΧΗ ΑΡΝΤΙΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ ΤΣΑΛ ΝΤΑΓ (16-20/8)