ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1921–ΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΑΧΗ ΑΡΝΤΙΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ ΤΣΑΛ ΝΤΑΓ (16-20/8)

,

,

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1921 – ΜΑΧΗ ΑΡΝΤΙΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ ΤΣΑΛ ΝΤΑΓ (16-20/8)

.

16 Αυγούστου 

……….Το 5ο Σύνταγμα τής Ι Μεραρχία τού Α΄Σ.Σ., με σφοδρή επίθεση ανέτρεψε το 35ο τουρκικό Σύνταγμα Πεζικού και το κατεδίωξε προς την κορυφογραμμή τού Αρντίζ Ντάγ. Κατά την θαρραλέα όμως προέλαση, υπέστη σοβαρές απώλειες όπου μεταξύ των φονευθέντων ήταν και ο Διοικητής του, Συνταγματάρχης Τράκας Ευάγγελος.

……….Το 14ο Σύνταγμα Πεζικού και το 46ο Σύνταγμα τής ΧΙΙ Μεραρχίας, καταλαμβάνουν το ύψωμα 1235 (ανατολικό Ντικιλί Τάς). Ενώ το 14ο Σύνταγμα συνέχισε την επίθεση και κατέλαβε κατόπιν σκληρού αγώνος το ύψωμα 1329, οι τούρκοι με αντεπίθεση ανακατέλαβαν το 1235. Με επέμβαση τού εφεδρικού 41ου Συντάγματος, το ύψωμα 1235 (ανατολικό Ντικιλί Τας), επανήλθε στον ελληνικό έλεγχο ενώ οι τούρκοι αποσύρθηκαν.

……….Το 1ο Σύνταγμα τής ΙΙ Μεραρχίας, απέτυχε λόγω ευστόχων πυρών αμύνης των τούρκων να καταλάβει το δυτικό Ντικ(ι)ελί Τας, οπότε διατάχθηκε το 7ο Σύνταγμα Πεζικού τής ΙΙ Μεραρχίας να καταλάβει τα νοτίως τού Ορντέκ Γκιολού υψώματα, τα οποία απειλούσαν την δεξιά πλευρά τής τουρκικής δύναμης που κατείχε το δυτικό Ντικ(ι)ελί Τάς. Μετά από σκληρό αγώνα, κατάληψη και ανακατάληψη από τους τούρκους, το 7ο Σύνταγμα έλεγξε τα υψώματα Ορντέκ Γκιολού.

17 Αυγούστου 

……….Η Ελληνική Στρατιά παρασύρεται από πληροφορίες αεροπορικών αναγνωρίσεων περί γενικής συμπτύξεως των τούρκων και δίνει εντολή στα Α΄και Β΄Σώμα Στρατού να ενεργήσουν άμεση γενική επίθεση προς Γιαπάν Χαμάμ και Τσουλούκ αντιστοίχως. Ενώ προηγουμένως είχε διατάξει το μεν Α΄Σ.Σ. να προετοιμαστεί γιά επίθεση στις 18/8 και το Β΄Σ.Σ. αφού αφήσει μία μεραρχία στην περιοχή Καλέ Γκρότο, να κινηθεί το απόγευμα τής 17ης προς το αριστερό τμήμα τής διατάξεως. Τελικά η Στρατιά διαπιστώνοντας ισχυρή κατοχή τόσο τού Αρντίζ Ντάγ όσο και τού Τσάλ Ντάγ δεν κινήθηκε.

……….Η ΧΙΙ Μεραρχία με το 41ο Σύνταγμα Πεζικού καταλαμβάνει το κατεχόμενο ύψωμα βορειοδυτικώς τού Γκεντίκ με την υποστήριξη μοίρας ορειβατικού πυροβολικού και το διατήρησε σταθερά παρά τις προσπάθειες των τούρκων να το επανακτήσουν.

18 Αυγούστου 

……….Το Γ΄Σ.Σ. συνεχίζει την επίθεση, με το 28ο Σύνταγμα τής Χ Μεραρχίας να επανακαταλαμβάνει την κορυφή Τσάλ Ντάγ. Στην συνέχεια έτρεψε σε φυγή την εμπροσθοφυλακή τού 39ου τουρκικού συντάγματος καθώς και την 15η Μεραρχία του.

……….Η ΙΙΙ Μεραρχία με τις λόγχες των δύο Συνταγμάτων της, εκτόπισε την 5η τουρκική μεραρχία Καυκάσου καταλαμβάνοντας το Καρακουγιού. Σε τουρκική όμως σφοδρή αντεπίθεση υποστηριζόμενη από συγκεντρωτικές βολές ικανού αριθμού πυροβόλων, ο επί τού λόχου ευρισκόμενος λόχος ευζώνων ανατράπηκε και συμπτύχθηκε ατάκτως, αφήνοντας κενό μεταξύ των δύο Συνταγμάτων το οποίο κάλυψε εγκαίρως η Μεραρχία.

19 Αυγούστου 

……….Α΄Σ.Σ. Παρά την πείσμονα αντίσταση των τούρκων, τα επιτιθέμενα 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων και  το 5ο Σύνταγμα Πεζικού τής Ι Μεραρχίας, έχοντας σοβαρές απώλειες, κατέλαβαν την πρώτη σειρά των τουρκικών χαρακωμάτων τής ανατολικής κορυφογραμμής Αρντίζ Ντάγ. Το εφεδρικό 4ο Σύνταγμα και τα τρία συμπαραταγμένα κατέλαβαν τελικά ολόκληρη την κορυφογραμμή μετά από βραχύ αλλά σκληρό αγώνα.

……….Α΄Σ.Σ. Προς κατάληψη τού αυχένα Αρντίζ Ντάγ, το 14ο Σύνταγμα Πεζικού τής ΧΙΙ Μεραρχίας, καλυπτόμενο από το 41ο Σύνταγμα Πεζικού, μοίρας ορειβατικού πυροβολικού και πεδινής πυροβολαρχίας, διέτρεξε σε ελάχιστο χρόνο την απόσταση που το χώριζε από τις τουρκικές θέσεις και επιτέθηκε με τόση ορμή, ώστε οι τούρκοι αιφνιδιασμένοι εγκατέλειψαν κάθε ιδέα αντιστάσεως. Παραδόθηκε σχεδόν ολόκληρο το τουρκικό τάγμα με τον Διοικητή του, ορισμένους αξιωματικούς και 355 οπλίτες. Κατόπιν το 14ο Σύνταγμα, επιτέθηκε στα ανατολικά υψώματα τα οποία και κατέλαβε ανατρέποντας διά τής λόγχης το δεξιό τής 8ης τουρκικής Μεραρχίας.

……….Α΄Σ.Σ. Η ΙΙ Μεραρχία παρ΄ ότι διέθεσε όλη την δύναμή της, δεν πέτυχε σοβαρό αποτέλεσμα κατά την επίθεση κατά τού ανατολικού Τσάλ Ντάγ. Στην μη επιτυχή εξέλιξη συνετέλεσε η αδράνεια τού Γ΄Σ.Σ. τού οποίου οι Μεραρχίες παρέμειναν στις θέσεις τους γιά ανασυγκρότηση, εφοδιασμό και ανάπαυση.

20 Αυγούστου 

……….Α΄Σ.Σ. Η ΙΙ Μεραρχία με ορμητική επίθεση ανέτρεψε την 15η τουρκική Μεραρχία και κατέλαβε το Ανατολικό Τσάλ Ντάγ, συμπεριλαμβανομένου και τού αυχένα και τής υψηλότερης κορυφής. Η Μεραρχία εγκαταστάθηκε επί τού καταληφθέντος ορεινού όγκου και συνδέθηκε με τις γειτονικές μονάδες. Η δεξιά της προωθήθηκε διά των βορείων πλαγιών τού Αρντίζ Ντάγ και εγκαταστάθηκε σε κατάλληλη αμυντική γραμμή δύο χιλιόμετρα νοτίως Γιαπάν Χαμάμ. Οι αγώνες που πραγματοποιήθηκαν γιά την κατάληψη τής οροσειράς Αρντίζ Ντάγ (βλ.19/8) και τού ανατολικού Τσάλ Ντάγ, ήταν οι τελευταίες επιθετικές ενέργειες τού Α΄ Σώματος Στρατού ανατολικώς τού Σαγγαρίου.

……….Η ΙΙΙ Μεραρχία επιτέθηκε με τα δύο συντάγματά της υποστηριζόμενα από το σύνολο τού πυροβολικού γιά να επανακαταλάβει τον λόφο βορειοανατολικά τού χωρίου Καρακουγιού, καθώς και το πετρώδες αντέρεισμα στα δυτικά του, τα οποία είχε απωλέσει στις 18/8. Γύρω από τον διεκδικούμενο λόφο διεξήχθη σκληρός αγώνας με εναλλασσόμενες επιθέσεις και αντεπιθέσεις κατά τις οποίες άλλαξε χέρια τέσσερεις φορές. Τελικά παρέμεινε στην κατοχή τού 2/39 Συντάγματος Ευζώνων αλλά το τίμημα υπήρξε βαρύτατο. Το Σύνταγμα υπέστη σοβαρές απώλειες σε αξιωματικούς και οπλίτες χάνοντας και τον Διοικητή του, Συνταγματάρχη Καραχρήστο Βλάση.

Η Ελληνική Στρατιά κατά την μάχη τού Αρντίζ Ντάγ και Τσάλ Ντάγ είχε 49 αξιωματικούς νεκρούς και 145 τραυματίες, οπλίτες δε 613 νεκρούς, 3434 τραυματίες και 72 αγνοούμενους.

***
Σύνταξη κειμένου και επιμέλεια :  Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο
Πηγή: ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1919-1922 – Γ.Ε.Σ.
Πηγή εικόνας : https://mikrasiatikiekstratia.blogspot

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση