Αρχείο ετικέτας Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ

Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ

,

Κέρινο ὁμοίωμα τοῦ ἱερομόναχου Σαμουῆλ, δημιουργημένο ἀπό τὸν κύριο Παῦλο Βρέλλη. Ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο Ἑλληνικῆς Ἱστορίας-Κέρινα Ὁμοιώματα. Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος, «Τὸ πρόσωπο τοῦ Σαμουῆλ, ..τὸ ἔφτιασα ἀπό περιγραφὲς ποὺ βρῆκα σὲ βιβλία, καὶ εἰδικά στὸ βιβλίο “Βίοι Παράλληλοι”, τοῦ Γραμμενοχωρίτη Ἀναστάσιου Γοῦδα (1816-1882). Ἀναφέρει γιὰ τὸν Σαμουῆλ πάρα πολλὰ φυσιογνωμικὰ στοιχεία, ὅπως χρῶμα ματιῶν, γένια, βλέμμα, κ.ἄ.

,

……….Στὶς 16 Δεκεμβρίου τοῦ 1803, ὁ  ἱερομόναχος Σαμουήλ, βάζει φωτιὰ στὴν πυριτιδαποθήκη τοῦ ὀχυροῦ Κούγκι, καὶ ἀνατινάσσεται μαζὺ μὲ τρεῖς Σουλιῶτες καὶ ἀρκετούς τουρκαλβανούς. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ