Αρχείο ετικέτας Ο ΚΙΡΚΑΣΙΟΣ ΕΤΕΜ ΜΠΕΗ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΑΣΙΟΥ ΕΤΕΜ ΜΠΕΗ (ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

,

,

Η σύγκρουση τού Κιρκάσιου Ετέμ μπέη (και πρώην συμπολεμιστή τού Κεμάλ), με τον τακτικό πλέον τουρκικό στρατό και η αυτομόλησή του στην Ελληνική Ζώνη

……….Όταν το Φθινόπωρο τού 1920 ο Κεμάλ σταθεροποίησε την θέση του στην Μικρά Ασία στρατιωτικώς και πολιτικώς, αποφάσισε να διαλύσει τα άτακτα σώματα ενόπλων, ιδίως αυτά που βρισκόντουσαν υπό τις διαταγές τού Κιρκάσιου Ετέμ μπέη, και να τα εντάξει στον τακτικό τουρκικό στρατό. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΑΣΙΟΥ ΕΤΕΜ ΜΠΕΗ (ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ