Αρχείο ετικέτας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ – Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΣ (ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ) + 4/4/1821

,

Ο Αλέξανδρος Μουρούζης σε έργο τού Νικηφόρου Λύτρα.

 

……….Στὶς 4 Ἀπριλίου 1821, «Ἀπεκεφαλίσθη ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς θέσιν «Μπάμπι Χαμαϊοὺν», ὁ μπεϊζαδὲς (Φαναριώτης μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Τραπεζούντα τοῦ Πόντου), Κωνσταντῖνος Μουρούζης, (Μεγάλος Δραγουμάνος τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας). Ταυτοχρόνως δ’ ὑπέστησαν τὸν διὰ κρεμάλας θάνατον οἱ Δ. Παπαρρηγόπουλος ἐκ τοῦ παραθύρου τῆς οἰκίας του καὶ Ἀντώνιος Τσουρᾶς πρὸ τῆς οἰκίας του, ἐθανατώθησαν δὲ δεκαοκτὼ ἄλλοι εἰς διάφορα ἄλλα μέρη». Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ – Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΣ (ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ) + 4/4/1821