Αρχείο ετικέτας ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1453

,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ 1204

 

Προετοιμασίες γιὰ τὴν πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό θαλάσσης

,

……….(…)  Στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων μηνῶν τοῦ 1452, ὁ σουλτάνος μελετοῦσε τὰ σχέδιά του. Κανεὶς, οὔτε μεταξὺ τῶν ὑπουργῶν του, δὲν ἤξερε ἀκριβῶς τὶς προθέσεις του. Θὰ ἦταν ἄραγε ἰκανοποιημένος τώρα ποὺ τὸ φρούριό του στὸ Ρούμελι Χισᾶρ τοῦ ἐξασφάλιζε τὸν ἔλεγχο τοῦ Βοσπόρου καὶ θὰ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀποκλείσῃ τὴν Κωνσταντινούπολη τόσο ὁλοκληρωτικά, ὥστε ἐν καιρῷ νὰ ἀναγκασθῇ νὰ παραδοθῇ; Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1453