Αρχείο ετικέτας ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

,

Ἡ Σμύρνη τὸ 1865. Παλαιὸς λιμένας.
Ἡ Σμύρνη τὸ 1865. Παλαιὸς λιμένας.

,

Περιγραφὴ τῆς Σμύρνης

……….Ὅλοι ὅσοι πέρασαν ἀπό τὴ Σμύρνη στὴ διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας, βεβαιώνουν ὅτι ἔμεινε ἑλληνική καὶ διατήρησε τὴν ὅψη μιᾶς εὐρωπαϊκῆς μεγαλούπολης, χάρη στὴν κάτω πόλη της, ποὺ ἧταν κατοικημένη ἀποκλειστικά ἀπό Ἕλληνες καὶ ἀπό τοὺς λίγους Εὐρωπαίους ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ