Αρχείο ετικέτας ΣΟΓΔΙΑΝΗ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ-Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

 

Δίσκος μὲ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴ Δάφνη 1ος αἰώνας π.Χ. Πακιστᾶν, ἀρχαία περιοχὴ τῆς Γκαντάρα (Gandhara) τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου στὴν Ἰνδία. Παρόμοιοι δίσκοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ Σίρκαπ (Τάξιλα). Ὁ δίσκος βρίσκεται στὸ Μητροπολιτικό μουσεῖο τέχνης στὶς Η.Π.Α.
Δίσκος μὲ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Δάφνη 1ος αἰῶνας π.Χ.
Πακιστᾶν, ἀρχαία περιοχὴ τῆς Γκαντάρα (Gandhara) τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου στὴν Ἰνδία. Παρόμοιοι δίσκοι ἔχουν βρεθεῖ στὸ Σίρκαπ (Τάξιλα). Ὁ δίσκος βρίσκεται στὸ Μητροπολιτικό μουσεῖο τέχνης στὶς Η.Π.Α.

,

……….(…) Ὁ θαλάσσιος δρόμος ποὺ συνέδεε τὸν δυτικὸ κόσμο μὲ τὴν Ἰνδία ἦταν γνωστὸς στοὺς Ἕλληνες πολὺ πρὶν ἀπό τὴν χριστιανικὴ ἐποχή, πιθανὸν μάλιστα πρὶν ἀπό τὴν ἐποχή τοῦ Σκύλακα, φίλου καὶ γείτονα τοῦ Ἠροδότου, ἀλλά καὶ τὴν ἐποχή τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Νεάρχου, καθὼς ὁ τελευταῖος εἶχε κατορθώσει νὰ ἀποκτήσῃ ἕνα ὁδηγό ἀπό τὴν Γερδωσία ποὺ γνώριζε τὴν ἀκτογραμμή ἔως καὶ τὸν κόλπο τοῦ Ὀρμοῦζ πέραν τοῦ ὁποίου οἱ Ἄραβες εἶχαν τὸ μονοπώλιο. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΕ ΙΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ-Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ