Αρχείο ετικέτας ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΛΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (1715)

.

Η νησίδα Σούδα.
Η νησίδα Σούδα.

 

Κ.Δ.Μέρτζιου  ἀ.μ. Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ὁ ἔκτακτος Προβλέπτης τῆς Σούδας Ἀλοῢσιος Μάνιο εἰς ἔκθεσίν του τῆς 23-11-1715 (ν.ἡμ.) ὑποβληθεῖσαν ἐν Κερκύρᾳ εἰς τὸν Γενικὸν κατὰ θάλασσαν Προβλέπτην Δανιὴλ Δολφίν, γράφει μεταξὺ ἄλλων : Συνέχεια ανάγνωσης ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΛΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (1715)