Αρχείο ετικέτας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ΄ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΤΑ ΤΟ 1888

,

,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ΄ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΤΑ
Ἡ γῆ τῆς γενέσεως τοῦ πατρὸς μου.

……….Ὁ υἱὸς τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη, Σπυρίδων, ὑπηρετῶν ὡς ἀξιωματικὸς στὰ τάγματα τῆς ὁροφυλακῆς, εἶχε εἰσέλθη στὴν Ἤπειρο μετὰ τῶν στρατιωτῶν του γιὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ-Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ΄ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΤΑ ΤΟ 1888