Αρχείο ετικέτας Συνθήκες και Πρωτόκολλα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

.

.Οι μεγάλες Συνθήκες
Συνθήκες και Πρωτόκολλα γιά την ανεξαρτησία τ΄ής Ελλάδας με οδηγό τον Κολοκοτρώνη

……….Στην Πετρούπολη υπογράφτηκε το πρώτο επίσημο διπλωματικό έγγραφο που αναγνώριζε πολιτική ύπαρξη στην Ελλάδα.

……….Κατά την μακρά περίοδο τής Τουρκοκρατίας, η οποία άρχισε με την Άλωση τής Κωνσταντινούπολης το 1453, Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ