Αρχείο ετικέτας ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

.

Ἀπόγονος ἐξισλαμισμένων χριστιανῶν ὁ Ραοῦφ Ντενκτᾶς, μοιραῖο πρόσωπο στὴν κυπριακὴ τραγωδία. Ἡγετικό στέλεχος τῆς ΤΜΤ ἡ ὁποῖα εἶχε ἰδρυθεῖ στὴν τουρκία στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς της γιὰ τὴν ἐπανατουρκοποίηση τῆς Κύπρου.
Ἀπόγονος ἐξισλαμισμένων χριστιανῶν ὁ Ραοῦφ Ντενκτᾶς, μοιραῖο πρόσωπο στὴν κυπριακὴ τραγωδία. Ἡγετικό στέλεχος τῆς ΤΜΤ ἡ ὁποῖα εἶχε ἰδρυθεῖ στὴν τουρκία στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς της γιὰ τὴν ἐπανατουρκοποίηση τῆς Κύπρου.

.

.Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

14/7/2003

(Μὲ ἀφορμή τὸ Σχέδιο Ἀννάν, ὁ κύριος Χολέβας ὑπενθυμίζει συμπεριφορές τῶν τουρκοκυπρίων καὶ ἐπισημαίνει τὰ κίνητρα καὶ τὶς προθέσεις των.) Συνέχεια ανάγνωσης ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ