ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

.

Ἀπόγονος ἐξισλαμισμένων χριστιανῶν ὁ Ραοῦφ Ντενκτᾶς, μοιραῖο πρόσωπο στὴν κυπριακὴ τραγωδία. Ἡγετικό στέλεχος τῆς ΤΜΤ ἡ ὁποῖα εἶχε ἰδρυθεῖ στὴν τουρκία στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς της γιὰ τὴν ἐπανατουρκοποίηση τῆς Κύπρου.
Ἀπόγονος ἐξισλαμισμένων χριστιανῶν ὁ Ραοῦφ Ντενκτᾶς, μοιραῖο πρόσωπο στὴν κυπριακὴ τραγωδία. Ἡγετικό στέλεχος τῆς ΤΜΤ ἡ ὁποῖα εἶχε ἰδρυθεῖ στὴν τουρκία στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς της γιὰ τὴν ἐπανατουρκοποίηση τῆς Κύπρου.

.

.Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα

Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

14/7/2003

(Μὲ ἀφορμή τὸ Σχέδιο Ἀννάν, ὁ κύριος Χολέβας ὑπενθυμίζει συμπεριφορές τῶν τουρκοκυπρίων καὶ ἐπισημαίνει τὰ κίνητρα καὶ τὶς προθέσεις των.)

,

……….Ἡ συζήτηση γιὰ τὸ Σχέδιο Ἀννάν καὶ τὸ πονηρὸ ἄνοιγμα τῆς γραμμῆς Ἀττίλα ἀπό τὴν κατοχικὴ Κυβέρνηση τοῦ Ντενκτᾶς ἔφεραν καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο τῶν συζητήσεων τοὺς τουρκοκυπρίους.

……….Φοβοῦμαι δὲ ὅτι σὲ ὁρισμένους κύκλους τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος ἄρχισε νὰ καλλιεργεῖται μία ἡρωοποίηση τῶν Τουρκοκυπρίων καὶ μία προσπάθεια νὰ ἀποσεισθοῦν ὅλες οἱ ἱστορικές εὐθύνες τους.

………..Σὲ ἕνα κλίμα ἡττοπάθειας καὶ στὸ πλαίσιο μιᾶς αὐτοκαταστροφικῆς λογικῆς ποὺ λέει ὅτι γιὰ τὰ πάντα φταῖνε οἱ  Ἕλληνες καὶ ὁ «ἐθνικισμός» τῶν Ἑλληνοκυπρίων, βλέπουμε τουρκοκυπρίους διανοουμένους νὰ ἐπικρίνουν κάθε τι τὸ ἑλληνικό ἀπό τὸ … κρατικὸ τηλεοπτικό κανάλι τῆς Κύπρου, διαβάζουμε ἀναλύσεις ἑλλαδιτῶν δημοσιογράφων ποὺ θέλουν ξαφνικὰ νὰ παρουσιάσουν ὅτι ἀποτόμως ἔγιναν ἀρμονικότατες οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο κοινοτήτων στὴν Κύπρο καὶ ἀκοῦμε Κύπριο Ἱεράρχη νὰ καταδικάζει τὸν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ, διότι ἀποξένωσε τοὺς τουρκοκυπρίους !

……….Εἶναι, λοιπόν, χρήσιμο νὰ δοῦμε ποιὲς εἶναι οἱ ἀλήθειες καὶ ποιὲς οἱ ὑπερβολές καὶ οἱ μυθοποιημένες καταστάσεις ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό.

……….Ναί, λοιπόν, εἶναι γεγονὸς ὅτι πολλοὶ τουρκοκύπριοι κατάγονται ἀπὸ ἐξισλαμισθέντες Χριστιανοὺς τῆς Μεγαλονήσου. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς μέχρι τὶς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνος ἦσαν «λινομπάμπακοι», δηλαδὴ διατηροῦσαν κάποια χριστιανικὰ στοιχεῖα καὶ ἔθιμα.

……….Ὅμως ἡ Ἱστορία διδάσκει ὄτι ἐξισλαμισμός σημαίνει ἀφελληνισμός καὶ οἱ νεοφώτιστοι στὸ Ἰσλᾶμ γίνονται φανατικοὶ διῶκτες τῶν Χριστιανῶν ἀκόμη κι ὅταν συνεχίζουν νὰ ὁμιλοῦν ἑλληνικά (ἴδε Τσάμηδες τῆς Θεσπρωτίας, γενιτσάρους κ.ἄ).

……….Ναί, βεβαίως, κάθε Ἕλληνας τῆς Κύπρου πρέπει νὰ μάθει νὰ συμβιώνει μὲ τὴν Τουρκικὴ μειονότητα τῆς νήσου. Αὐτό ἐπιτάσσει ἡ δημοκρατία, ἀλλά καὶ ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμὸς τῆς πλειοψηφίας. Ὅμως ἡ κατανόηση πρὸς τὸ «σύνοικον στοιχεῖον» δὲν πρέπει νὰ φτάνει μέχρι πλήρους ἀλλοιώσεως τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας τῆς Κύπρου, ὅπως ἐπιχειρεῖται μὲ τὸ Σχέδιο Ἀννάν καὶ μὲ διάφορες προσπάθειες δῆθεν ἐπαναπροσεγγίσεως.

……….Ναί, ἀσυζητητί, γιὰ νὰ εἶναι βιώσιμη ὁποιαδήποτε λύση στὸ Κυπριακὸ πρέπει νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ εὑημερία καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων, διότι οἱ ἀνισότητες γεννοῦν ἐντάσεις. Ὅμως ἡ εὑημερία τῆς μειονότητος δὲν πρέπει νὰ γίνει εἰς βάρος τῶν δικαιωμάτων ποὺ σὲ κάθε δημοκρατικὴ χώρα ἔχει ἡ πλειονότης.

[ ] Ἀλλά… Ὑπάρχουν καὶ τὰ «ἀλλά». Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι, 


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com....

Αφήστε μια απάντηση