Αρχείο ετικέτας ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

.

ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

.

Μιχαήλ Κοκκίνης ὁ μηχανικὸς τῶν ὀχυρῶν τοῦ Μεσολογγίου

.

……….Κάθε χρόνο, στὴν ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου, οἱ ῥήτορες ἐξαίρουν στοὺς πανηγυρικούς τους τὴν ἀντοχὴ τοῦ “φράχτη”, δηλαδὴ τῶν ὀχυρωματικῶν ἔργων, ἀλλὰ παραλείπουν συνήθως νὰ μνημονεύσουν τὸ ὄνομα τοῦ κατασκευαστή τους, τοῦ μηχανικοῦ-τειχοποιοῦ Μιχαήλ Κοκκίνη, ποὺ σκοτώθηκε μάλιστα κατὰ τὴν Ἔξοδο, πολεμώντας ἡρωικά. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ