ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

.

ΤΑ ΟΧΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

.

Μιχαήλ Κοκκίνης ὁ μηχανικὸς τῶν ὀχυρῶν τοῦ Μεσολογγίου

.

……….Κάθε χρόνο, στὴν ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου, οἱ ῥήτορες ἐξαίρουν στοὺς πανηγυρικούς τους τὴν ἀντοχὴ τοῦ “φράχτη”, δηλαδὴ τῶν ὀχυρωματικῶν ἔργων, ἀλλὰ παραλείπουν συνήθως νὰ μνημονεύσουν τὸ ὄνομα τοῦ κατασκευαστή τους, τοῦ μηχανικοῦ-τειχοποιοῦ Μιχαήλ Κοκκίνη, ποὺ σκοτώθηκε μάλιστα κατὰ τὴν Ἔξοδο, πολεμώντας ἡρωικά.

……….Ἡ ἐφημερίδα τοῦ Μάγερ ” Ἑλληνικὰ χρονικά”, στὸ φύλλο τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 1824, περιγράφει….” Ἕνας μηχανικὸς – διὰ τὸν ὁποῖον δὲν ἐξωδεύονταν περισσότερα ὰφ’ ὅσα χρειάζεται νὰ ζήσῃ οἰκονομικά ἕνας ἄνθρωπος – καὶ οἱ πρόκριτοι τῆς πόλεως, κυλισμένοι μέσα εἰς τὲς λάσπες, ἐπιστατοῦσαν εἰς τὸ ἔργον καὶ ἐβαστοῦσαν τὰ ἔξοδα διὰ τοὺς μαστόρους καὶ διὰ τὰς ἀναγκαίας ὕλας τῆς οἰκοδομῆς”.

……….“Ἐκτός ὅπου καθ’ ἕνας ἐστοχάζετο ἱερὸν τὸ ἀργύριον ὅπου εἶχεν εἰς τὰς χεῖρας του, ἄνοιγε καὶ ὁ ἕνας ἐπάνω εἰς τὸν ἄλλον τέσσερα μάτια, διὰ νὰ μὴν κάμη οὔτε ἕναν ὀβολὸν κατάχρησιν, διότι δὲν εἶναι μονάρχης, δὲν εἶναι βασιλικὸς θησαυρὸς ὅπου ἐξοδεύει, ἐξοδεύουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες”.

……….Ὁ Κοκκίνης ἄρχισε τὴν κατασκευὴ στὶς 7 Mαρτίου 1823 καὶ ὀλοκλήρωσε τὰ ἔργα στὰ τέλη τοῦ 1824.

 Ἦταν ἄθλος, κατὰ γενικὴ ὁμολογία.

………..Tελευταῖο ἔργο τοῦ Kοκκίνη ἦταν οἱ γέφυρες τῆς Ἐξόδου τῆς 10ης Ἀπριλίου 1826. Ὅταν πραγματοποιήθηκε ἡ γεφύρωση τῆς τάφρου, δόθηκε τὸ σύνθημα γιὰ τὸ ἅλμα πρὸς τὴ ζωὴ ἤ τὸν θάνατο.Ὁ  ἥρωάς μας θὰ δώση καὶ τὴν ζωὴ του γιὰ τὴν πατρίδα.

Ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση