Αρχείο ετικέτας ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΦΟΥΛΑΤΖΙΚ ΒΙΘΥΝΙΑΣ

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΦΟΥΛΑΤΖΙΚ ΒΙΘΥΝΙΑΣ (23/6/1920)

,

Ἡ ἐπιζήσασα Χορὸζ Βασιλικὴ μὲ τὴν κόρη της, πάνω στὸ πλοῖο τῆς προσφυγιᾶς.
Ἡ ἐπιζήσασα Χορὸζ Βασιλικὴ μὲ τὴν κόρη της, πάνω στὸ πλοῖο τῆς προσφυγιᾶς.

.

Το ολοκαύτωμα τού Φούλατζικ Βιθυνίας
 23 Ιουνίου 1920

,

……….Τὸ χωριὸ Φούλατζικ («Φωλίτσα») τῆς Βιθυνίας, ἦταν μία ἀκμάζουσα Ἑλληνορθόδοξη, πλὴν τουρκόφωνη, κοινότητα στὸ μέσο τῆς ἀποστάσεως μεταξὺ τῆς παραθαλάσσιας πολίχνης Καραμουσᾶλ (ποὺ εἶναι κτισμένη στὴν νότια ἀκτὴ τοῦ Ἀστακηνοῦ Κόλπου, στὴν θέση τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς πόλεως Πραίνετον) καὶ τῆς Νίκαιας. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΦΟΥΛΑΤΖΙΚ ΒΙΘΥΝΙΑΣ (23/6/1920)