Αρχείο ετικέτας ΤΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-ΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

.

ΤΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ - Ο ΗΡΩΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΗ.

Σαλαφατίνος Ηλίας

1780/82   –  15/11/1856
Ο αγνοημένος ήρωας τού 1821

.

Τού Χρήστου Ν. Ζερίτη

..

«Ουδέποτε κλέος εσθλέν απόλλυται, ούθ’ όνομα αυτού, αλλ’ υπό γης περ εών γίγνεται αθάνατος».

..........................................Τυρταίος.

……….Έτσι άρχιζε το κείμενο τού αειμνήστου ιστοριοδίφη – μελετητού Σταύρου Σκοπετέα στο φ.18 τού «Φάρου τής Λακωνίας». Ήταν ο πρώτος Έλληνας που ερεύνησε την ζωή και την δράση τού «αγνοημένου αγωνιστή τού 1821, τού εξ Οιτύλου Ηλία Σαλαφατίνου». Και συνέχιζε: «ελπίζω κάποτε να δυνηθώ να φέρω στο φως τον βίον και τα έργα τού μεγαλόφρονος εκείνου αοιδίμου συμπατριώτη μου». Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-ΣΑΛΑΦΑΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ