ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

..

Μεταξᾶς Ἀνδρέας (Ἀργοστόλι, 1790 - Ἀθήνα, 1860)..,.

.

Μεταξς νδρέας (ργοστόλι, 1790 – θήνα, 1860)

,.

Κεφαλονίτης πολιτικὸς καὶ ἀγωνιστὴς τὴν περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος. Συμμετεῖχε ἐνεργὰ καὶ ἀποφασιστικὰ σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις (Μάχη τοῦ Λάλα ) τὴν ἄνοιξη τοῦ 1821 ὅπου καὶ τραυματίστηκε.

Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ἄρχισε τὴν πολιτική του σταδιοδρομία. Ἐστάλη στὸ συνέδριο τῆς Βερόνα, γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ τὰ ἑλληνικὰ δίκαια, ἐπέστρεψε ὅμως ἄπρακτος ἀφοῦ ἡ ἱερά συμμαχία δὲν ἐπέτρεψε τὴν συμμετοχὴ τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τάχθηκε μὲ τὸ μέρος τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ ἀργότερα πρωτοστάτησε στὴν ἐκλογὴ τοῦ Καποδίστρια ὡς κυβερνήτου. Ἡ Ἀντιβασιλεία τοῦ ἀνέθεσε ὑψηλὰ ἀξιώματα (νομάρχης Λακωνίας, πρεσβευτὴς στὴ Μαδρίτη), τὸν συνέλαβε ὅμως καὶ γιὰ ἀντικυβερνητικὴ δράση.

Ἀποτέλεσε μαζὶ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Ζωγράφο τὸν πολιτικὸ πυρήνα τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 καὶ μὲ πρόταση τοῦ Μακρυγιάννη ὁρίστηκε πρωθυπουργὸς στὴν κυβέρνηση ποὺ διεξήγαγε ἐκλογὲς γιὰ Ἐθνοσυνέλευση. Τὸ 1850 διορίστηκε πρεσβευτὴς στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπ᾿ ὅπου ἀναχώρησε τὸ 1854 μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου. Ὁ Ὄθων τὸ 1859 ἐλπίζοντας νὰ ἐκτονώσει τὴν σὲ βάρος του κατάσταση κάλεσε τὸν Μεταξᾶ νὰ σχηματίσει κυβέρνηση, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀντιμετωπίζοντας ἀνυπέρβλητες δυσχέρειες ἐγκατέλειψε τὴν προσπάθειά του.

Ὁ Ἀνδρέας Μεταξᾶς διετέλεσε ἐπίσης καὶ πρόεδρος τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας, καθὼς καὶ πολλῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων. Σὲ ὅλο τὸν βίο του, ὑπῆρξε γενναῖος, εἰλικρινής καὶ φιλόπατρις μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα.

Ἀπεβίωσε στὴν Ἀθήνα τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1860.

Αφήστε μια απάντηση