ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

...

Παπαφλέσσας (Πολιαν Μεσσηνίας 1786 – Μανιάκι Μεσσηνίας 1825)

.

……….Τὸ πραγματικό ὄνομα τοῦ Παπαφλέσσα ἦταν Γρηγόριος Δικαῖος. Ἔγινε μοναχὸς σὲ διάφορα μοναστήρια τοῦ Μοριᾶ καὶ ἀφοῦ ἦρθε σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς τούρκους, πέρασε στὴν Ζάκυνθο κι ἀπὸ ἐκεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη.

……….Ἔγινε ἀρχιμανδρίτης, μυήθηκε στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ ἔφθασε ὡς τὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες ἐκτελώντας ἐντολές της. Τὸ 1820 ἔφθασε στὴν Πελοπόννησο ὡς πρόδρομος τοῦ Δ. Ὑψηλάντη γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Ἐπαναστάσεως. Συγκάλεσε σὲ σύσκεψη προκρίτους καὶ ὁπλαρχηγοὺς στὴ Βοστίτσα (26-29 Ἰαν. 1821). Ἔφυγε γιὰ τὴν Μάνη ὅπου συνεργάστηκε μὲ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς Θ. Κολοκοτρώνη, Νικηταρᾶ, Περραιβό, Ἀναγνωσταρᾶ κ.ἄ.

……….Ξεσήκωνε τὰ πλήθη, τὰ ἐνθουσίαζε καὶ τοὺς ἄναβε τὴ φλόγα τῆς ἐξέγερσης. Μὲ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ἰμπραήμ, ἔστησε ἐνέδρα στὸ Μανιάκι μὲ 1.500 παλικάρια. Οἱ ὑπέρτεροι ἐχθροὶ νίκησαν καὶ ὁ Παπαφλέσσας ἔπεσε μαχόμενος ἡρωικά.

***

Γιὰ τὸν ἱεροεθνομάρτυρα καὶ μπουρλοτιέρη τῶν ψυχῶν μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση