Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

.
Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
.

Ἡ καθημερινὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων στὴν τουρκοκρατία

.

 .Χαρατσώματα

……….Ὅταν θέλομε σήμερα νὰ ποῦμε ὅτι ἐπιβλήθηκε ὑπερβολικὴ φορολογία ἤ ὅτι τὸ ποσὸ ποὺ ζητήθηκε γιὰ μία ὑπηρεσία ἤ γιὰ μία κοινωνικὴ ἐκδήλωση ἦταν πολὺ μεγάλο, χρησιμοποιοῦμε συνήθως τὴν λέξη «χαράτσωμα». Ἡ λέξη αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸν προσωπικό, κεφαλικὸ φόρο ποὺ πλήρωναν οἱ ὑπόδουλοι καὶ λεγόταν «χαράτσι».

……….[  ]  Ὅταν καταργήθηκε τὸ παιδομάζωμα τῆς πρώτης περιόδου, ἐπιβλήθηκε στὰ παιδιὰ ἀπὸ ἡλικίας 9 ἔως 18 χρόνων, ἡ ὁπέντζα, ποὺ τὴν εἰσέπρατταν κι αὐτὴν οἱ σπαχῆδες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δεκάτη σὲ εἶδος, κάθε πέντε καὶ ἀργότερα κάθε τέσσερα χρόνια, οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες ἀπέδιδαν τὴν ἀποκληθεῖσα ἀπὸ τὸν Babinger «ἀνθρώπινη δεκάτη» ἤ ἀλλιῶς «δεκάτη τοῦ αἵματος», τὸ φοβερὸ παιδομάζωμα ποὺ στεροῦσε ἀπὸ τὸ σκλαβωμένο γένος τοὺς ἀνθοὺς καὶ τὶς ἐλπίδες τῆς ἀνάκαμψής του, ἀφοῦ στρατολογούνταν γιὰ τὸ σῶμα τῶν γενιτσάρων οἱ «ἀπὸ 15 ἔως 20 ἐτῶν καλλίμορφοι, ἀρτιμελεῖς καὶ πρὸς πόλεμον κατάλληλοι νέοι τῶν ἀπίστων», ὅπως διέτασσε τὸ 1601 ὁ σουλτάνος τὸν μπεηλέρμπεη τῆς Ρούμελης….

Τὸ «νέφος» τῶν νεομαρτύρων

……….Ἕνα ἄλλο πολὺ σοβαρὸ φαινόμενο ποὺ παρατηρεῖται τοὺς πρώτους χρόνους μετὰ τὴν Ἅλωση εἶναι οἱ βίαιοι ἐξισλαμισμοί, ποὺ ἔχουν συχνὰ ὁμαδικὸ χαρακτῆρα, περισσότερο στὸν μικρασιατικὸ παρὰ στὸν σημερινὸ ἑλλαδικὸ χῶρο.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση