Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

.

..

Τὸ διπλωματικὸ ἐπιστέγασμα τῶν βαλκανικῶν θριάμβων.

 .

Γιῶργος Λαμπριανίδης

Φιλόλογος-Ἱστορικός

.

……….Ὅταν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1912, οἱ χῶρες τῶν Βαλκανίων ἕνωναν τὶς δυνάμεις τους μὲ κοινὸ στόχο τὴν κατάλυση τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς πολύπαθης Βαλκανικῆς, κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψῃ ὅτι ὁ ἀγῶνας θὰ κατέληγε σ’ἕναν αἰματηρὸ ἐνδοβαλκανικὸ πόλεμο. Ἐπίλογο αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ἀποτέλεσε ἡ συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1913.

……….Στὸ πλαίσιο τῆς συνθήκης, οἱ διαφορὲς τῶν βαλκανικῶν χωρῶν θὰ λύνονταν στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων. Παράλληλα ὅμως μὲ τὴν ὑπογραφή τῆς συνθήκης, ἐνταφιάσθηκε καὶ ἡ βαλκανικὴ ἀδελφότητα, ἡ ὁποῖα πήγαζε ἀπὸ τὸν πόθο τῶν λαῶν της, ἀπό τὰ χρόνια ἀκόμη τοῦ Ρῆγα Βελεστινλῆ. Τὴ θέση της, εἶχαν πάρει οἱ ἀντιθέσεις καὶ ἡ ἐχθρότητα.

Ο Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

……….Σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὸν τερματισμὸ τοῦ νικηφόρου ἀγῶνα τῶν Βαλκάνιων συμμάχων κατὰ τῶν τούρκων, ποὺ συνοδεύτηκε ἀπό τὴν ἀπελευθέρωση τῶν πρώην βιλαετιῶν τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ Μοναστηρίου, ὁ βουλγαρικὸς στρατὸς ἐπιτέθηκε στοὺς πρώην συμμάχους του. Τὰ πρῶτα πλήγματα δέχθηκαν οἱ Σέρβοι στὶς 16 Ἰουνίου, στὴ θέση Γευγελῆ καὶ ἀκολούθησαν οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν Ἑλλήνων στὴν περιοχὴ Ελευθερὲς-Πρόβι.

……….Οἱ σύμμαχοι, κλονισμένοι ἀπό τὴν αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση τῶν βουλγάρων, ἀρχικῶς ὑποχώρησαν καὶ μόλις τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα κατόρθωσαν νὰ ἀνασυνταχθοῦν καὶ νὰ ἀρχίσουν τὴν ἀντεπίθεση. Τὰ βουλγαρικὰ στρατεύματα ποὺ παρέμεναν στὴν Θεσσαλονίκη, παραδόθηκαν στοὺς Ἕλληνες στὶς 18 Ἰουνίου, μετὰ ἀπό ὁλονύκτια μάχη, ἐνῶ ὁ σερβικὸς στρατὸς ἄρχισε νὰ καταδιώκῃ τὸν βουλγαρικό, ὁ ὁποῖος ὑπέστῃ μεγάλες ἀπώλειες.

……….Ἡ προδοτικὴ ἐπίθεσις τῶν βουλγάρων δὲν προκάλεσε τὴν ἀντίδραση μόνο τῶν Σέρβων καὶ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καὶ τῶν Ρουμάνων καὶ ἀκόμα αὐτῶν τῶν ἡττημένων τοῦ Α’Βαλκανικοῦ Πολέμου, τῶν τούρκων.  Στὶς 18 Ἰουλίου ρουμανικὰ στρατεύματα διέσχισαν τὸν Δούναβη καὶ χωρὶς νὰ συναντήσουν καμμία ἀξιόλογη ἀντίσταση, ἔφθασαν σὲ ἀπόσταση 40 χλμ. ἀπὸ τὴν Σόφια. Οἱ τοῦρκοι προέλασαν στὴ Θράκη καὶ ἀνακατέλαβαν τὴν Ἀδριανούπολη. Σὲ διάστημα ἑνὸς μῆνα οἱ βούλγαροι ἔχασαν ὅ,τι εἶχαν κερδίσει στὸν πρῶτο πόλεμο, ἐνῶ ἡ Σόφια κινδύνευε νὰ καταληφθῇ.

……….(Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν νικηφόρο προέλαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ), οἱ βούλγαροι ἀντιμέτωποι μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς τελικῆς καταστροφῆς, ἐπιζήτησαν μὲ κάθε τρόπο τὸν τερματισμὸ τῶν ἐχθροπραξιῶν….

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση