ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ-Ο ΕΛΛΗΝΑΣ “ΤΣΑΟ ΠΡΑ ΒΙΤΣΑΓΙΕΝ” ΤΟΥ ΣΙΑΜ

.

.

Κωνσταντῖνος Γεράκης  (1647-1688)

 

……….Ἡ ζωὴ τοῦ Κωνσταντίνου Γεράκη μοιάζει σὰν παραμύθι καὶ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἑνός Κεφαλονίτη «τυχοδιώκτη» (ποὺ τελικῶς ἀπὸ τὴν πορεία καὶ κατάληξη τῆς ζωῆς του, ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν ἦταν καθόλου τυχοδιώκτης). 

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Γεράκης, γεννήθηκε στὴν Κεφαλονιὰ τὸ 1647. Σὲ πολὺ μικρὴ ἡλικία, μᾶλλον μὴ ἀντέχοντας τὰ στενὰ ὅρια τοῦ νησιοῦ του, μπάρκαρε σὲ ἀγγλικὸ ἐμπορικό καράβι. Ὁ μικρὸς Κωνσταντῖνος ἔμαθε γρήγορα τὰ πάντα γιὰ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ναυτικοῦ, ἀλλά καὶ αὐτό δὲν τοῦ εἶναι ἀρκετό.Τὸ 1669, βρίσκεται νὰ δουλεύῃ στὴν Ἰνδονησία γιὰ λογαριασμὸ τῆς περιβόητης Ἑταιρεῖας Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν, τὴν αἰχμή ἐξαπλώσεως τῆς Μεγάλης Βρετανίας στὴν Ἀσία.

……….Ὁ Γεράκης πανέξυπνος καθὼς ἦταν, ἔμαθε τὶς τοπικὲς γλῶσσες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καὶ δημιούργησε καλὲς σχέσεις μὲ σημαντικοὺς τοπικοὺς παράγοντες. Τὸ 1675 οἱ ἀνάγκες τῆς Ἑταιρεῖας του, τὸν ἔφεραν στὸ Σιᾶμ καὶ ἐκεῖ δημιούργησε δεσμοὺς μὲ τὴν βασιλικὴ Αὐλή. Τὸ 1679, ὁ Κωνσταντῖνος Γεράκης, ἔγινε ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐμπορικές σχέσεις καὶ ἐπίσημος διερμηνέας τῆς βασιλικῆς Αὐλῆς τοῦ Σιᾶμ. Τὸν ἐπόμενο χρόνο ἄφησε τὴ δουλειὰ του στὴν  Ἑταιρεῖα Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν καὶ ἔγινε σύμβουλος τοῦ βασιλιᾶ τοῦ Σιᾶμ, Ναράϊ.

……….Τὸ 1683, ὁ βασιλιάς τὸν ἔχρισε πρωθυπουργὸ «Τσάο Πρᾶ Βιτσαγιέν». Κατόρθωσε μὲ τὴ θέση αὐτή, νὰ ἀποκτήσῃ μεγάλη δύναμη καὶ νὰ κάνῃ μεγάλη περιουσία. Στὸν διεθνὴ ἀνταγωνισμό γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἐμπορίου, ὑποστήριξε τὰ Γαλλικὰ συμφέροντα, θεωρώντας ὄτι μὲ τὴν Γαλλία, τὸ Σιᾶμ θὰ ἀποκτοῦσε ἕναν ἰσχυρότατο σύμμαχο, ἰκανό νὰ τὸ βοηθήσῃ στὶς ἀποικιοκρατικές ἐπιθέσεις τῶν Ἄγγλων, Πορτογάλων καὶ Ὀλλανδῶν ποὺ εἶχαν ἐκεῖνα τὰ χρόνια βλέψεις στὸ χῶρο τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀσίας. Γι’αὐτό τιμήθηκε ἀπό τὸν Γάλλο βασιλιὰ μὲ τὸν τίτλο τοῦ Ἱππότη.

……….Ἡ διαμάχη τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γιὰ τὸν ἐμπορικό ἔλεγχο τῆς περιοχῆς, κατέληξε στὴν ἀπόβαση Γαλλικῶν στρατευμάτων στὸ Σιᾶμ. Αὐτό ὅμως προκάλεσε τὴν λυσσώδη ἀντίδραση τῆς φεουδαρχικῆς τάξης, ἀλλά καὶ τῶν ἀνταγωνιστῶν Ὀλλανδῶν καὶ Πορτογάλων. Ἡ πρώτη ὀργανωμένη ἐπανάσταση κατὰ τοῦ θρόνου καὶ τοῦ πρώτου συμβούλου του, ξέσπασε τὴ νύχτα τῆς 6ης Φεβρουαρίου τοῦ 1688. Ὁ Γαλλικὸς στρατὸς ἔμεινε ἀδρανής, ἀλλά ἡ στάση καταπνίγηκε στὸ αἷμα.

……….Ἡ δεύτερη ἐξέγερση ἐκδηλώθηκε τὰ μεσάνυκτα τῆς 18ης Μαΐου. Μὲ τὸ σύνθημα «θάνατος στοὺς ξένους, στὸν πουλημένο βασιλιὰ καὶ στὸν Ῥούμι (ὅπως ἀποκαλοῦσαν τὸν Γεράκη), ὁλόκληρος ὁ πληθυσμὸς ἔλαβε τὰ ὅπλα, αἰφνιδιάζοντας τὸ παλάτι. Πρώτη ἐξοντώθηκε ἡ Γαλλικὴ φρουρὰ καὶ κατόπιν ὁ διάδοχος κι ὁ ἴδιος ὁ Κωνσταντῖνος Γεράκης, αἰχμαλωτίστηκαν καὶ ρίχτηκαν σιδηροδέσμιοι στὶς φυλακές.Τὴν 5η Ἰουνίου ἤ Ἰουλίου, ὁ Κωνσταντῖνος Γεράκης, ὁ πανίσχυρος πρωθυπουργὸς τοῦ Σιᾶμ, ἀντίκρυσε γιὰ τελευταῖα φορὰ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου.

……….Ὁ μέγας καὶ πολυμήχανος Κεφαλλονίτης, ὑπῆρξε ἀναμφίβολα μία ἀπό τὶς διαπρεπέστερες φυσιογνωμίες τοῦ ἔθνους κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ.


Πηγὴ τοῦ ἄρθρου τὰ ἱστολόγια : www.kefaloniainfo.com  καὶ  http://progoniki.blogspot.gr/

 


Ὁ κύριος Σοφιανὸς μιλάει γιὰ τὸν ἄγνωστο Ἕλληνα ἄρχοντα τοῦ Σιᾶμ, ἀναφερόμενος στὴν μεγάλη ἔρευνα ποὺ ἔχει κάνει (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μυστικῶν ἀρχείων τοῦ Βατικανὸ) στὶς διακόσιες καὶ… πηγὲς ποὺ ἔχει συγκεντρώση, καθὼς καὶ στὴν ταινία ποὺ ἐτοιμάζει μὲ θέμα τὴν ζωὴ τοῦ Γεράκη.

Αφήστε μια απάντηση