Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ (Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ)


Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ

……….Ὁ λοχαγὸς Πυροβολικοῦ, Θεόδωρος Κοσκινᾶς τοῦ Φιλίππου, γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα τὸν Αὔγουστο τοῦ 1868. Εἰσῆλθε στὴν σχολὴ Εὐελπίδων, ἀπό ὅπου ἀποφοίτησε στὶς 10 Αὐγούστου τοῦ 1890, μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀνθυπολοχαγοῦ Πυροβολικοῦ.Ἑπτά χρόνια ἀργότερα, ὡς Ἀνθυπολοχαγός, ἔλαβε μέρος στὸν «ἀτυχή» Ἑλληνοτουρκικό Πόλεμο τὸ 1897. Τὸ 1902, προήχθη στὸν βαθμὸ τοῦ Ὑπολοχαγοῦ καὶ τὸ 1910 πῆρε τὸν βαθμὸ τοῦ Λοχαγοῦ.

……….Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912, στὸν Α’ Βαλκανικὸ Πόλεμο στὴν περιοχὴ Ἀμύνταιο, διοικοῦσε τὴν 5ην Πυροβολαρχία τῆς III Μοῖρας τοῦ 1ου Συντάγματος Πεδινοῦ Πυροβολικοῦ. Ἡ Πυροβολαρχία τοῦ Θεόδωρου Κοσκινᾶ, ὑποστήριζε σθεναρῶς τὸ Πεζικὸ ποὺ βρισκόταν στὸ Ἀμύνταιο καὶ διετάχθη νὰ μὴν ὑποχωρήσῃ ἄν δὲν λάμβανε ἔγγραφη διαταγὴ τοῦ Μοιράρχου Ταγματάρχη Ταμπακόπουλου.

……….Στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1912, ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα σώματα στὴν περιοχὴ ὑποχωροῦσαν, ὁ Θεόδωρος Κοσκινᾶς μὲ τὴν Πυροβολαρχία του, παρεῖχε κάθε δυνατὴ ὑποστήριξη, παραμένοντας σθεναρῶς στὴν θέση του, ἐλλείψει ἔγγραφης διαταγῆς πρὸς ὑποχώρηση.

……….Οἱ τουρκικὲς δυνάμεις, προχωρώντας χωρὶς ἰδιαίτερη ἀντίσταση, ἔπεσαν μὲ σφοδρότητα στὴν ἐκτεθειμένη Πυροβολαρχία καὶ παρὰ τὴν ἡρωικὴ της ἀντίσταση, τὴν ἐξουδετέρωσαν. Ὁ Θεόδωρος Κοσκινᾶς, φονεύθηκε ἀπό τοὺς τούρκους στὸ Ἀμύνταιο, στὶς 24 Ὀκτωβρίου 1912.

……….Ἡ πατρίδα, τιμώντας τὴν προσφορὰ καὶ τὴν θυσία του, τὸν προήγαγε μετὰ θάνατον στὸν βαθμὸ τοῦ Ταγματάρχου.

 V ΜΕΡΑΡΧΙΑ – ΣΟΡΟΒΙΤΣ :

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ

……….Ἡ V Μεραρχία, εἶχε ὁριστεῖ ὡς πλαγιοφυλακὴ τῆς ἑλληνικῆς στρατιᾶς, ἡ ὁποῖα εἶχε στραφεῖ πρὸς τὴν Θεσσαλονίκη. Μετὰ τὴν κατάληψη τοῦ χωριοῦ Κάτω-Καϊλὰρ στὶς 15 Ὀκτωβρίου καὶ τοῦ χωριοῦ Ναλμπάνκιοϊ (Πέρδικα) στὶς 16 Ὀκτωβρίου, μὲ διαταγὴ τῆς στρατιᾶς καὶ χωρὶς ἐχθρική ἀντίσταση, κατέλαβε τὸ Ἀμύνταιο (Σόροβιτς) στὶς 18 Ὀκτωβρίου καὶ παρέμενε στὴν περιοχὴ Ἀμύνταιο – Σωτῆρα – Ξινὸ Νερό, καλύπτοντας τὰ ὑψώματα Κιρλὴ Δερβὲν μὲ τμήματα ἀσφαλείας.

……….Στὶς 19 Ὀκτωβρίου, ἀφοῦ ἀπέκρουσε μικρὲς τουρκικὲς δυνάμεις ποὺ προσέλαβαν τὶς πρωϊνὲς ὧρες τὰ προωθημένα τμήματα της, συνέχισε τὴν προέλαση πρὸς τὴν Μπανίτσα μὲ σκοπὸ τὴν κατάληψη τῶν βορείων ὑψωμάτων τοῦ Σόροβιτς, ὥστε νὰ ἐμποδίζεται καλύτερα ἡ προέλασις τῶν τούρκων πρὸς τὴν Κοζάνη καὶ τὰ Γιαννιτσᾶ.

……….Ἡ προέλασις τῆς V Μεραρχίας, στέφθηκε μὲ ἐπιτυχία. Τὴν ἐπομένη ἡμέρα 20 Ὀκτωβρίου, ἡ Μεραρχία ἀφοῦ πληροφορήθηκε ὅτι ὁ τουρκικὸς στρατὸς κατευθύνεται πρὸς τὴν Φλώρινα, ἀποφάσισε νὰ μὴν προχωρήσει πρὸς Φλώρινα – Μοναστήρι, ἀλλά νὰ ἀμυνθεῖ στὴν γραμμὴ ὑψώματα προφήτη Ἠλία, ΒΑ τῆς Μπανίτσας – ὑψώματα Κιρλὴ Δερβὲν μὲ τὰ 16ο ( δεξιά ) καὶ 22ο ( ἀριστερά ) Συντάγματα πεζικοῦ καὶ τὸ 23ο σὲ ἐφεδρεῖα στὴν Μπανίτσα. Δύο πεδινὲς Πυροβολαρχίες, θὰ ὑποστήριζαν τὸ 22ο Σύνταγμα Πεζικοῦ καὶ μία τὸ 16ο Σύνταγμα Πεζικοῦ. Ἀνάμεσα σὲ αὺτούς τοὺς ἀγωνιστές, βρισκόταν καὶ ὁ Θεόδωρος Κοσκινᾶς, ποὺ ἀγωνιζόταν σθεναρῶς στηρίζοντας τὰ σώματα τοῦ πεζικοῦ.

……….Τὴν ἐπομένη ἡμέρα 21 Ὀκτωβρίου, ὁ Συνταγματάρχης Ματθαιόπουλος, διοικητὴς τῆς Μεραρχίας, ἀποφάσισε νὰ προχωρήσουν πρὸς τὸ Μοναστήρι καθὼς ἔκρινε ὅτι οἱ τουρκικὲς δυνάμεις, δὲν θὰ ἀποτελοῦσαν πρόβλημα. Μόλις ἄρχισε ἡ κίνησις τοῦ στρατοῦ ἔφτασαν πληροφορίες ὅτι οἱ τοῦρκοι κινούνταν κατὰ τῆς Μεραρχίας ἀπό Βορρά, ἐνισχυμένες ἀπό νέα σώματα στρατοῦ. Μετὰ ἀπό ἔντονες συμπλοκές, διατάχθηκε ἡ ὑποχώρησις τῆς Μεραρχίας στὴν περιοχὴ τοῦ Σόροβιτς.

ΜΑΧΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΡΟΒΙΤΣ

……….Στὶς 22 καὶ 23 Ὀκτωβρίου ἡ V Μεραρχία, ἀναστυντάχθηκε καὶ κατέλαβε ἀμυντικὴ θέση στὴν γραμμὴ Σωτῆρας – Σόροβιτς. Ἐκεῖ ἀντιμετώπισε σφοδρὲς ἐπιθέσεις τῶν τουρκικῶν δυνάμεων. Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες, τὰ κανόνια ἔβαλαν ἀκατάπαυστα, στέλνοντας στὸν θάνατο τοὺς ἐχθρούς τῆς πατρίδος.

……….Οἱ δυνάμεις τῆς Μεραρχίας, παρὰ τὴν σθεναρὴ τους ἀντίσταση, εἶχαν σοβαρὲς ἀπώλειες καὶ φθορές. Ἔχασαν πολλοὺς ἀξιωματικούς καὶ τὰ πυρομαχικὰ τοῦ πεζικοῦ καὶ τοῦ πυροβολικοῦ ἄρχισαν νὰ μειώνονται δραματικά.

……….Ὁ Διοικητὴς τῆς μεραρχίας, διαπιστώνοντας ὅτι τὴν 24ην Ὀκτωβρίου θὰ δέχονταν νέα ἰσχυρὴ ἐπίθεση ἀπό τὶς τουρκικὲς δυνάμεις, ζήτησε ἐνισχύσεις οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν κατάφεραν νὰ φτάσουν ὡς τὸ πρωΐ τῆς 24ης Ὀκτωβρίου.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο γιὰ τὸν ἡρωϊκὸ Λοχαγὸ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com.

Αφήστε μια απάντηση